GWARANCJA NA PRODUKTY TEMPUR®

Tło strony fala
GWARANCJA NA PRODUKTY TEMPUR®

Niniejszy dokument określa warunki i wyłączenia w ramach gwarancji na nowe produkty TEMPUR® sprzedawane na całym świecie (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady).

Kto zapewnia gwarancję na produkty TEMPUR®?

Produkty TEMPUR® (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady) są wytwarzane przez firmę Dan-Foam ApS, która jest zarejestrowana w Danii pod numerem DK-24209709. Siedziba firmy znajduje się pod adresem: Holmelund 43, 5560 Aarup, Dania („Producent”). Dan-Foam ApS jest spółką zależną firmy TEMPUR-Sealy International, Inc.

Zakres gwarancji

Producent gwarantuje, że nowe i oryginalne produkty TEMPUR® są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres obowiązywania gwarancji (zob. cześć pt. „Okres gwarancji”), chyba że dany produkt jest wyraźnie wyłączony spod gwarancji lub ma zastosowanie któreś z wyłączeń (zob. część pt. „Wyłączenia”).

Gwarancja na produkty TEMPUR® obowiązuje na produkty zakupione przez konsumentów w dowolnym miejscu na świecie (z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady) od producenta lub autoryzowanego sprzedawcy detalicznego do użytku własnego, a nie na rzecz działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej. Wykaz autoryzowanych sprzedawców detalicznych znajduje się na stronie www.tempur.com.

Okres gwarancji

Gwarancja na produkty TEMPUR® obowiązuje przez okres podany na opakowaniu odpowiedniego produktu, wewnątrz takiego opakowania lub na stronie internetowej www.tempur.com od daty zakupu (z wyjątkiem produktu, który znajdował się na wystawie lub był modelem pokazowym, w którym to przypadku gwarancja zaczyna obowiązywać od daty jego produkcji).

Okres gwarancji jest ogólnie określony w tabeli gwarancji, ale Producent zaleca sprawdzenie warunków gwarancji dla kraju, w którym pierwotnie zakupiono produkt, ponieważ może obowiązywać inny okres gwarancji. W tym celu odwiedź stronę www.tempur.com.

Produkt: materiał TEMPUR®

Gwarancja na produkt

Zakres gwarancji

Wszystkie materace TEMPUR® (chyba że poniżej podano inaczej), nakładki łóżka TEMPUR® North i Promise 10 lat Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.
Materace TEMPUR® Original (15, 19, 20, 21, 25, Deluxe 17 [w welurowym pokrowcu], Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27)

Materace TEMPUR® Cloud (19, 21, 25, Breeze 22, Breeze 27)

Materace TEMPUR® Sensation (19, 21, 25, Deluxe 22, Deluxe 27, Breeze 22, Breeze 27)

Nakładka TEMPUR® 7

Materac TEMPUR® Experience

Materac TEMPUR® Relaxation
15 lat ograniczonej gwarancji*(zob. informacja pod tabelą) Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.
Nakładka TEMPUR® 5

Futon TEMPUR® All Seasons™

Futon TEMPUR® Deluxe (7 cm)
5 lat Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.
Nakładka TEMPUR® Deluxe 3,5

Nakładka TEMPUR® 3,5
3 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.
Futon TEMPUR® Basic (6 cm)

Futon TEMPUR® Simple (6 cm)
2 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.
Wszystkie formowane poduszki TEMPUR®, małe produkty (w tym produkty podróżne, zapewniające ochronę pleców, poduszki i elementy zapewniające podparcie) 3 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe lub zmiany powodujące widoczne, ponad dwucentymetrowe wgniecenie w materiale TEMPUR®.
Wszystkie poduszki wypełnione rozdrobnionym materiałem TEMPUR®:
 • poduszka TEMPUR® Traditional
 • poduszka TEMPUR® EasyClean™
 • poduszka TEMPUR® Breeze™
 • poduszka TEMPUR® Comfort
 • poduszka TEMPUR® Ombracio
 • poduszka TEMPUR® Long Hug
3 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.
Nakładka TEMPUR® na siodełko rowerowe

Maseczka na oczy TEMPUR®
2 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.

 

Produkt: pokrowce

Gwarancja na produkt

Zakres gwarancji

Pokrowce wszystkich produktów (chyba że poniżej podano inaczej) 2 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.
Pokrowiec Futon TEMPUR® Simple 1 rok Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.

 

Produkt: stelaże, łóżka i ich części

Gwarancja na produkt

Zakres gwarancji

Wszystkie stelaże TEMPUR®, ramy i wezgłowia (chyba że poniżej podano inaczej)

Akcesoria do stelażów i łóżek - piloty, jednostki masujące, silniki
2 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.
Silnik do łóżka TEMPUR® North Adjustable 5 lat Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.

 

Produkt: akcesoria TEMPUR-Fit™

Gwarancja na produkt

Zakres gwarancji

Kołdry TEMPUR-Fit™ 3 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.
Prześcieradła i ochraniacze TEMPUR-Fit™ 3 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.
Poszewki na poduszki TEMPUR-Fit™ 3 lata Istotne usterki produkcyjne i materiałowe.

* Ograniczona gwarancja — w razie złożenia przez klienta uzasadnionej reklamacji po upływie 5 lat od daty zakupu Producent dostarczy mu materac będący ekwiwalentem reklamowanego, pod warunkiem, że użytkownik wpłaci odpowiednią część procentową ceny materaca** zgodnie z podanymi poniżej zasadami.

0–5 lat — brak opłat

6. rok — wpłata 10% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej 11. rok — wpłata 60% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej
7. rok — wpłata 20% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej 12. rok — wpłata 70% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej
8. rok — wpłata 30% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej 13. rok — wpłata 80% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej
9. rok — wpłata 40% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej 14. rok — wpłata 90% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej
10. rok — wpłata 50% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej 15. rok — wpłata 95% aktualnej sugerowanej ceny detalicznej

** Cena materaca zastępczego będzie zależała od sugerowanej ceny detalicznej w cenniku producenta obowiązującym w kraju w momencie składania reklamacji.

Nasze zobowiązanie

W przypadku zgłoszenia przez klienta zasadnej reklamacji zgodnie z niniejszą gwarancją produktów TEMPUR® Producent zobowiązuje się do zaoferowania — według swojego uznania — naprawy wadliwego produktu lub bezpłatnej wymiany takiego towaru na produkt ekwiwalentny.

Producent zwróci rozsądnej wysokości koszt dostawy zwracanego wadliwego produktu w celu jego naprawy lub wymiany, pod warunkiem, że reklamacja jest zasadna w świetle warunków niniejszej gwarancji na produkty TEMPUR® i że produkt zwracany jest z adresu w tym samym kraju, w którym został on zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. Naprawiony lub wymieniony produkt zostanie bezpłatnie dostarczony na adres w tym samym kraju, w którym został on zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy detalicznego. We wszystkich innych przypadkach wszelkie koszty związane z jakimikolwiek naprawami lub wymianami są pokrywane przez kupującego.

Jeżeli zajdzie konieczność wymiany, Producent dołoży wszelkich starań, aby zapewnić produkt zastępczy z tej samej linii. Jednakże jeżeli linię produktów wycofano z produkcji lub jest ona niedostępna z innych powodów, Producent zastrzega sobie prawo do zapewnienia produktu zastępczego, który — według własnego uznania Producenta — jest podobny do produktu z usterką.

Gwarancja produktów TEMPUR® zapewnia ochronę od daty zakupu (lub daty produkcji w przypadku produktów z wystawy lub pokazowych) pierwotnego produktu. Nie jest ona przedłużana po dostarczeniu produktu naprawionego lub zastępczego. W takich przypadkach gwarancja produktów TEMPUR® będzie obowiązywała przez resztę okresu, począwszy od daty pierwotnego zakupu lub produkcji, w zależności od przypadku.

Wyłączenia

Gwarancja na produkty TEMPUR® nie obowiązuje, jeśli:

 • Zakupiono produkt używany, z drugiej ręki lub od kogokolwiek innego niż autoryzowany sprzedawca detaliczny lub bezpośrednio Producent. Wykaz autoryzowanych sprzedawców detalicznych znajduje się na stronie www.tempur.com.
 • Nie zastosowano odpowiedniej procedury składania reklamacji zgodnie z zasadami znajdującymi się w gwarancji na produkty TEMPUR® opisanymi w poniższej części „Jak składać reklamację w ramach gwarancji TEMPUR®”.
 • Produktu nie używano i/lub nie obchodzono się z nim z należytą starannością i/lub zgodnie z instrukcją obsługi, czyszczenia i konserwacji dostępną na stronie www.tempur.com.
 • Produkt został uszkodzony celowo lub w wyniku zaniedbania, przecięcia, nadpalenia, zalania lub jakichkolwiek innych powodów związanych z niewłaściwym użytkowaniem przez klienta lub jakąkolwiek stronę trzecią.
 • Usterka spowodowana jest zgięciem, ściskaniem lub wystawianiem produktu na działanie niskich temperatur przez okres czasu, podczas którego materiał uległ rozdarciu lub trwałej deformacji.
 • Produkt był mokry lub namoczony niezgodnie z zaleceniami Producenta.
 • Okaże się, że produkt jest bardzo poplamiony, pobrudzony i/lub w jakikolwiek inny sposób nie spełnia standardów higienicznych.
 • Produkt zmieniono lub naprawiono bez uprzedniej zgody Producenta.
 • Regulowane stelaże łóżek przeciążono lub używano ich niezgodnie z ograniczeniami wagowymi określonymi przez Producenta.
 • Usterka jest wynikiem normalnego zużycia.
 • Reklamacja nie obejmuje suwaków na pokrowcach produktów TEMPUR®, chyba że stwierdzono ich niesprawność po odebraniu produktu.
 • Reklamacja dotyczy kapci (nie oferujemy rozszerzonej gwarancji na ten produkt)
 • W przypadku materacy (z gamy produktów z oznakowaniem CE) usterka lub zmiana produktu stanowi jedynie małe odstępstwo lub normalną zmianę, która nie wpływa na zdolność redystrybucji nacisku przez produkt.

Jak składać reklamację w ramach gwarancji TEMPUR®?

Aby złożyć reklamację w ramach gwarancji TEMPUR®, należy:

 • Skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą detalicznym, od którego pierwotnie zakupiono produkt („Sprzedawcy”). Jeżeli Sprzedawca zaprzestał działalności lub nie jest już autoryzowanym sprzedawcą produktów TEMPUR®, należy skontaktować się z Producentem.
 • Przedstawić oryginał faktury lub paragonu sprzedaży jako dowód zakupu,
 • Prawidłowo wypełnić certyfikat gwarancji TEMPUR® otrzymany w momencie zakupu lub formularz online dostępny na stronie tempur.com/warranty. Zarejestruj gwarancję TEMPUR® jak najszybciej po zakupie.
 • Zwrócić produkt do Sprzedawcy lub Producenta (ale wyłącznie wtedy, gdy ten o to poprosił). Jeżeli Producent uzna, że reklamacja jest zasadna według warunków niniejszej gwarancji TEMPUR®, klient otrzyma zwrot rozsądnej wysokości kosztów dostawy zwracanego wadliwego produktu, pod warunkiem, że został on zwrócony z adresu w kraju, w którym został zakupiony.

Nasza odpowiedzialność wobec klienta

Odpowiedzialność Producenta ogranicza się do kosztów naprawy i/lub wymiany produktu w ramach gwarancji produktów TEMPUR®. Zatem Producent nie ponosi jakiejkolwiek innej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bez względu na przyczynę, wynikające z zakupu, posiadania, sprzedaży i używania produktów. Jednakże Producent w żaden sposób nie wyłącza lub nie ogranicza swojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenia ciała spowodowane przez swoje zaniedbanie, oszustwo lub wprowadzenie w błąd.

Produkty sprzedaje się wyłącznie na użytek własny i domowy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, jakiekolwiek szkody za straty w działalności lub jakąkolwiek utratę szans biznesowych po stronie klienta.

Prawa klienta

Gwarancja na produkty TEMPUR® nie ogranicza ustawowych praw konsumenta, lecz — w stosownych przypadkach — ma na celu zwiększenie poziomu ich poszanowania.

Bezpieczeństwo pożarowe

Jak przedstawiono poniżej, produkty TEMPUR® są zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, które mogą się różnić w zależności od produktu lub regionu. Dalsze informacje dostępne są na życzenie.

Materace EN 597-1 (test tlącego się papierosa)
Materace (wersja na Wielką Brytanię) BS 7177 Low Hazard (niskie ryzyko) — (DS/EN 597-1 (test tlącego się papierosa)
DS/EN 597-2 (test zapałki)
BS 5852 (Crib V — płomień pionowy) zastosowany w przypadku pianki wypełniającej)
Produkty TEMPUR® Przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego, mebli i części wyposażenia — BS 5852
Poduszki EN/ISO 12952-1 (test tlącego się papierosa)
Poduszki
(wersja na Wielką Brytanię)
(EN/ISO 12952-1 (test tlącego się papierosa)
EN/ISO 12952-2 (test zapałki)
BS 5852 (Crib V — płomień pionowy) zastosowany w przypadku pianki wypełniającej)
Poduszki z wypełnieniem z granulatu
(wersja na Wielką Brytanię)
EN/ISO 12952-1 (test tlącego się papierosa) + EN/ISO 12952-2 (test zapałki) oraz BS 5852 (źródło 2)

Oznakowanie CE

Wiele produktów TEMPUR® posiada certyfikat CE, które zalicza je do wyrobów medycznych klasy 1, co oznacza, że właściwości tych produktów spełniają wymagania dyrektywy 93/42/EWG, w szczególności uniemożliwiają lub zmniejszają ryzyko rozwoju odleżyn. Na etykiecie z informacjami na temat prania znajdują się informacje o tym, czy zakupiony produkt ma oznakowanie CE.