Reklamacje

Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy lub nie jest tym co zamówiłeś przechowuj wszystkie informacje gwarancyjne, które otrzymałeś z produktem bowiem mogą być potrzebne gdyby produkt wykazywał wady.

Oczekujemy, że w rozsądnym czasie od otrzymania przesyłki sprawdzisz każdy dostarczony do Ciebie produkt. Jeśli produkt, który otrzymałeś od nas był:

  • uszkodzony podczas dostawy,
  • wykazał wady podczas okresu gwarancji,

poinformuj nas i zwróć do nas produkt na nasz koszt:

  • drogą pocztową,
  • poprzez żądanie odbioru przez nas produktu od Ciebie.

Informacja

Prosimy o odpowiednie zaadresowanie paczki, które będzie zawierało informacje takie jaki imię/nazwisko, adres pocztowy, numer zamówienia. Możliwe jest zamówienie od nas oryginalnego opakowania za opłatą w wysokości 100 zł powiększoną o wartość VAT.

 

Możemy odmówić odbioru a także przyjęcia produktu, który jest zniszczony bądź zabrudzony. Gdy (przy zwracaniu do naszej siedziby) odkryjemy, że odebrane od Ciebie produkty są w zabrudzonym lub zniszczonym stanie, zastrzegamy sobie prawo do odesłania ich do Ciebie albo wymagania pełnej płatności za te produkty i niniejszym upoważniasz nas do odbioru wszystkich wymaganych przez nas należności, wypłatą w całości używając szczegółów karty debetowej/kredytowej dostarczonej do nas przy składaniu Twojego zamówienia.